׳עם חלוף הזמן׳ 2018

עוגת כלולות וזר מוות, מיקס מדיה

הגלריה העירונית ברחובות, אוצרת: אורה קראוס